Detaily produktu

0 Hodnotenie
11,45 €
Kód tovaru: 4910
Pokial sa poruší vývoj baktérií v akváriu, prestanú rozkladať a neutralizovať Amonium, resp. amoniak vzniklé rozkladom proteinov. Pri vysokej hodnote pH (morské a Tanganika akváriá) sa mení vceľku neškodné Amonium na vysoko jedovatý amoniak, čo má za násl
Pokial sa poruší vývoj baktérií v akváriu, prestanú rozkladať a neutralizovať Amonium, resp. amoniak vzniklé rozkladom proteinov. Pri vysokej hodnote pH (morské a Tanganika akváriá) sa mení vceľku neškodné Amonium na vysoko jedovatý amoniak, čo má za následok úhyn rýb. NH4/NH3 test (sladká i morská voda) Reagent 2 obsahuje Fenol. Vdýchnutie, prehltnutie, alebo penetrácia cez kožu sú zdraviu škodlivé. Po vdýchnutí, okamžite choďte na čerstvý vzduch a silno dýchajte, po prehltnutí pite veľa vody, vyvolajte zvracanie, po postriekaní kože dôkladne zasiahnuté miesto omývajte. V prípade nevolností, alebo iných ťažkostí, vyhľadajte lekársku pomoc. Reagent 3 obsahuje Natriumhydroxid a Natriumhypochlorid. Spôsobuje ťažké popáleniny. Regent držte pod zámkom a neprístupný deťom. Pri práci používajte ochranné rukavice. Ak sa dostane do očí, okamžite ich vymývajte vodou, konzultujte s lekárom. Pri akejkolvek nevolnosti, vyhľadajte lekársku pomoc. Obal testu s návodom mu ukážte. Pokial sa poruší vývoj baktérií v akváriu, prestanú rozkladať a neutralizovať Amonium, resp. amoniak vzniklé rozkladom proteinov. Pri vysokej hodnote pH (morské a Tanganika akváriá) sa mení vceľku neškodné Amonium na vysoko jedovatý amoniak, čo má za následok úhyn rýb. Návod na použitie: 1. Kivety treba pred a po každom teste dôkladne vyumývať. Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať. Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery. 2. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 10 ml (sladká voda), alebo 5 ml (morská) voda) a z vonkajšej strany otrite do sucha. 3. Pridajte 6 kvapiek reagentu 1, kivetu uzatvorte plastovým viečkom a mierne s ňou potraste. 4. Snímte viečko, pridajte 6 kvapiek reagentu 2, nasaďte viečko a s kivetou mierne potraste. 5. Snímte viečko, pridajte 6 kvapiek reagentu 3, nasaďte viečko a s kivetou mierne potraste, potom opäť viečko snímte. 6. Po 5-tich minutách porovnajte farbu s farebnou stupnicou. Položte ju na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby. Pre sladkú vodu odčítajte hodnoty v riadku “a“ pre morskú v riadku “b“. Rýchla pomoc pri vysokom obsahu amoniaku: • Čiastočná výmena výmena vody, doplniť čerstvou vodou s dvojnásobnou dávkou sera aqutan prípadne sera ammovec

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli napísať recenziu. Prihlásiť